Rødt melder kommunedirektøren til kontrollutvalget

Partiet Rødt i Sortland har meldt kommunedirektør Randi Gregersen til kontrollutvalget. De mener hun har gått ut over sine fullmakter knyttet til en personalsak i kommunen.

Kommundirektør Randi Gregersen har sagt opp sin stilling i Sortland kommune. Nå vil Rødt Sortland ha et etterspill knyttet til en fratredelsesavtale, og melder kommunedirektørens handlinger til kommunens kontrollutvalg.  Foto: Gaute Bergsli

Pluss

Det er i forbindelse med en personalsak knyttet til en ansatt i kommunen at partiet Rødt ber kontrollutvalget i Sortland behandle forholdene rundt en fratredelsesavtale datert 29. januar i år.