Ikke tilstrekkelig bevisgrunnlag for tiltale etter dødsfall

Den høyere påtalemyndighet har ikke funnet tilstrekkelig bevisgrunnlag for tiltale etter dødsfall i en vesterålskommune i 2016.

Statsadvokat Erik Thronæs, her fra et rettsmøte, forklarer VOLs lesere mer om bakgrunnen for henleggelsen av det som ble sett på som et mulig drap i en kommune i Vesterålen. 

Pluss

Saken gjelder et dødsfall i en kommune i Vesterålen i 2016, der politiet først trodde at det handlet om et selvdrap, men senere vurderte om det var iscenesettelse av et selvdrap. En privatetterforsker fikk Kripos til å gjenoppta etterforskningen.