Whale2Sea får Samskap-midler

Omstillingsselskapet Samskap i Andøy er positiv til at Whale2Sea får midler til et forprosjekt om støybilde ved hvalobservasjon.

Bård-Helge Andreassen, daglig leder i Whale2Sea. 

Pluss