Skal endre hele havbruksnæringen: – Vi skal sette Andfjorden på land

– Mange tror kanskje jeg er smårar. Men vi er nødt også i denne landsdelen til å tørre å si at vi skal vokse industrielt. I Nord-Norge har vi den gaven at ressursene kommer til oss. Men vi må ikke sitte stille og vente!

– Andøy har jo ikke tatt del i havbrukseventyret. Jeg er veldig glad for at vi kan komme og være med og bidra, sier Roy Bernt Pettersen. Bidraget han snakker om er hans eget hjertebarn, Andfjord Salmon AS. Med ny teknologi og nye ideer skal de flytte havbruksnæringen på land. I den knøttlille bygda Kvalnes, litt øst for den lille bygda Dverberg skal de skape 2-300 arbeidsplasser de neste årene.  Foto: Rune Kr. Ellingsen

– Vi ser for oss en omsetning på 5-600 millioner kroner og rundt 20 ansatte i første byggetrinn.

Gründer Roy Bernt Pettersen om Andfjord Salmon AS
Pluss

Styreleder og grunnlegger Roy Bernt Pettersen i Andfjord Salmon ser på journalisten og smiler. Blikket er vennlig, men gjennomborende.