Disse legene har lengst venteliste i Vesterålen

Alle i Norge står fritt til å velge sin fastlege selv. Men mange leger har lange ventelister. Dette er oversikten over hvilke leger i Vesterålen som har lengst ventelister.

Johannes Stenberg er en populær lege i Hadsel, og har en venteliste på 81 pasienter.  

Pluss

VOL presenterte en tilsvarende sak i april i år. Da hadde Andøy-legen Anders Stave lengst venteliste med 103 pasienter i kø, med Øksnes-legen Katalin Nyeste med kun én færre på venteliste bak seg på oversikten.