Han vil investere for 433 millioner de neste fire årene

I økonomiplan for Øksnes fram mot 2025 ligger det investeringer på totalt 433 millioner kroner. Nytt skolekvartal og svømmebasseng er de desidert største prosjektene.

Administrasjonssjef i Øksnes, Jarle Ragnar Meløy.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

I dag drøftet formannskapet i Øksnes økonomiplan for perioden 2021-2024. I planen framkommer det totale investeringer i størrelsesorden 433 millioner kroner, der såkalte ordinære investeringer utgjør cirka 340 millioner kroner. Differansen er selvfinansierende investeringer, slik som blant annet utgifter til utbedring av vann- og avløpsnettverk.