Økonomisjef om millionstriden:

– Vil ha budsjettkonsekvenser

Tommy Løveng, økonomisjef i Hadsel kommune bekrefter at det er satt av «noe midler» til inndekning av den særdeles kostbare opprydningen av Cooptomta på Stokmarknes. – Men det er langt fra hele beløpet, sier han.

Kostbar butikk: Det kostet over 12 millioner kroner å renske tomta i Sykehusbukta for olje og tungmetaller. Hadsel kommune har satt av litt penger til å dekke millionregningen, men ifølge økonomisjef Tommy Løveng Hansen er det langt fra hele beløpet. – Vi har ikke tatt høyde for at vi skal sitte med hele regninga, sier han. Foto: Arkivfoto: Per Eivind Knudsen 

Pluss

Ifølge pressemeldingen fra Hadsel kommune før helgen, har kommunen mottatt regninger på i overkant av 12 millioner kroner for opprydningsarbeidet på den såkalte Cooptomta. Tomta, hvor det ble funnet både olje og tungmetaller, måtte ryddes og tildekkes før dagens butikk kunne etableres der. Regningen skulle deles mellom kommunen og utvikler, mens Hadsel kommune tidlig startet dialog med den tidligere eieren – Nordlandssykehuset – for å komme fram til en delingsnøkkel.