Kritisk til innskjerping av alkoholbevillings-politikken i Øksnes

Øksnes Næringslivsforening (ØNF) mener forslag til Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 virker innskjerpende sett mot dagens plan.

Illustrasjonsbilde. 

Pluss

I brev til ordfører og administrasjonssjef i Øksnes, ber ØNF i første omgang om forlengelse av høringsfristen for handlingsplanen fram til 5. september.