Ny klage på vedtatt utvidelse av Vestmarka næringsområde

På vegne av gruppen «Nei til sprenging og masseuttak i Vestmarka» har Steve Haugerud og Erlend Bergseng klaget på kommunestyrevedtaket om reguleringsplan for Lapphaugen på Sortland.

Illustrasjon av elementfabrikken som SE-gruppen ønsker å bygge i Vestmarka næringsområde.   Foto: Illustrasjon Norconsult

Pluss

– På vegne av gruppen «nei til sprenging og masseuttak i Vestmarka» og derav følgende underskriftskampanje med 411 underskrifter fra beboere i området, vil vi herved påklage vedtaket om utvidelse av Vestmarka næringsområde – sørvest, står det i klagen, som er datert 30. juli i år.