Saker har ligget i flere år

– Det er nødvendig å prioritere og være tydelig på at utredninger og saker med lavere prioritet må vente, skriver rådmann Kirsten Lehne Pedersen om bakgrunnen for at hun nå har utarbeidet en prioriteringsliste til politikerne.

Prioriterer: Rådmann Kirsten Lehne Pedersen har en stor saksbunke med uferdige saker på pulten, og har nå laget en oversikt til politikerne med status for de ulike sakene. Hun har også laget et forslag til prioriteringsliste for saker som involverer teknisk enhet. Arkivfoto: Mette-Helene Berger Amundsen 

Pluss

Gjennom året blir det i formannskaps- og kommunestyremøter gjort en rekke vedtak som rådmannen og hennes stab i den kommunale administrasjonen må effektuere. Normalt utarbeider rådmannen et notat til kontrollutvalget og ordfører med status for oppfølging av vedtak.