Derfor vil overgrepsdømt ha saken gjenopptatt

En domfelt vesteråling ber gjenopptakelseskommisjonen behandle saken der han ble dømt for seksuelle overgrep mot ei ung jente. Vesterålingen mener nye beviser svekker forklaringen til fornærmede.

En mann fra Vesterålen ble i lagmannsretten dømt til fengsel i fire år og ni måneder for grove seksuelle overgrep mot ei ung jente. Nå vil at han Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker ta saken opp på nytt.  Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Pluss

Det er advokatsamarbeidet SjødinMeling & Co som har sendt inn begjæringen der man ber Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om gjenopptatt dommen fra Hålogaland lagmannsrett. Dette er den tredje advokaten vesterålingen benytter seg av i saken.