- De minste barna er mest utsatt for overgrep

Barnevernslederen i Vesterålen er positiv til Hadsel kommunes innsats mot overgrep og omsorgssvikt. Men hun ønsker samtidig et større fokus på de minste barna.
Pluss

Hadsel kommune er nå i gang med et større arbeid for å forebygge og jobbe mot overgrep og omsorgssvikt i skoler og barnehager. Kommunen har blant annet ansatt en ny prosjektleder som skal jobbe med forebyggende arbeid mot barn i sårbare situasjoner.