Ble gjort feil, men saken kommer ikke opp igjen

Marius Remen-Hansen, næringssjef i Sortland kommune, sa under torsdagens møte i driftsutvalget at det var feil at formannskapet bevilget penger fra næringsfondet til Sortland Hotell AS. Saken kommer likevel ikke opp til ny behandling.

Marius Remen-Hansen, næringssjef i Sortland kommune.   Foto: Skjermdump fra møtestream

Pluss

18. juni vedtok formannskapet i Sortland å gi tilskudd til Sortland hotell på inntil 95.000 kroner fra næringsfondet. Dette som et tiltak for å stimulere til en levende og attraktiv reiselivsnæring for fremtiden. Som kjent ble reiselivet hardt rammet da koronapandemien inntok landet. I forkant av møtet i driftsutvalget pekte Rødt på at formannskapet ikke hadde myndighet til å bevilge penger fra næringsfondet. Dette fordi at kommunestyret har delegert denne myndigheten til driftsutvalget. Rødt ønsket at orienteringssaken i driftsutvalget skulle bli omgjort til en drøftingssak og at bevillingen skulle komme opp som egen sak i driftsutvalget.