Ordføreren ser flere lyspunkter for Andøy

Andøy mister overlegent flest folk i Vesterålen og står for over halvparten av den samlede nedgangen, viser tall fra SSB for siste halvår. – Å snu denne utviklingen er det vi jobber med hele tiden, sier ordfører Knut Nordmo.

Politikk: Ordfører Knut Nordmo (Sp) mener vi ikke kan tilskrive nedleggingsvedtaket for flystasjonen all skyld for den massive befolkningsnedgangen i Andøy. – Det kan ikke bortforklares at det har sammenheng med den generelle politikken i landet, som ikke har stimulert til utvikling i små og mellomstore kommuner, sier han. 

Pluss

I siste halvårs målinger (andre kvartal) fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser tallene en samlet befolkningsnedgang for Vesterålens på 86 personer. Ser man på første halvår, er det bare Øksnes som har en økning med ni innbyggere.