Planlegger nytt anlegg for sandvolleyball i Sortland

Sortland Volleyballklubb ønsker å etablere et eget sandvolleyballanlegg med tre sandvolleyballbaner på Sortland. For å kunne realisere dette, må de få leie 2,5 mål med tomt fra Sortland kommune.

Slik kan det nye anlegget for sandvolleyball i Sortland bli seende ut.   Foto: Innsendt

Pluss

Formannskapet i Sortland skal torsdag denne uken behandle leieavtalen som er foreslått til 30 år. Innstillingen er at klubben skal få leie området uten å betale vederlag, men mot at klubben står for vedlikehold av området. Området volleyballklubben ønsker å leie ligger rett nedenfor dagens tennisanlegg like nord for Sortland idrettspark.