Vil satse på tømmerhogst i Øksnes

Strengelvåg og Vedhøggan Utmarkslag søker om kommunalt tilskudd på 150 000 kr til bygging av 1,3 km skogsbilvei i Strengelvågmarka i Øksnes kommune.

Arkivbilde fra Vesterålen Skogsdrift 

Pluss

I søknad til Øksnes kommunes næringsavdeling viser de to utmarkslagene til Landbruksplan for kommunen, samt ekstrabevilgninger i forbindelse med Covid-19 og samtale med administrasjonssjefen. Det henvises også til godkjenning av plan for bygging av skogsveg datert oktober 2013 fra Sortland kommune.