– Vi tror vi skal klare det innenfor rammen

Økonomisjef Tommy Løveng mener at en kontrakt som sier at kommune og ny entreprenør skal dele overskytende kostnader, vil være med å sikre god kostnadsstyring på ferdigstillelsen av Ekren.

Optimistisk: Økonomisjef Tommy Løveng opprettholder optimisme rundt Ekren-byggingen og at den ikke skal påvirke kommunebudsjettet negativt.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Økonomisjef Tommy Løveng informerte torsdag formannskapet om fremdriften av utbyggingen på Ekren. Ifølge ham vil ferdigstillelsen av helse- og omsorgstilbudet bli utsatt fra månedsskiftet mars-april neste år til august-september.