Ber tingretten ta arrest i selskapets verdier

Hadsel kommune ba onsdag tingretten ta arrest i verdier tilsvarende 8,4 millioner kroner i Stokmarknes Handelseiendom.

Advokat Peter Simonsen, prosjektleder Arne Bertelsen og styreleder Gudmund Torvald Sørensen i Stokmarknes Handelseiendom AS i tingretten onsdag. Dommerfullmektig Tora Ellingsen avsier dom i saken om kort tid.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss