Fastsetter ikke planprogram for Holmen nord

Formannskapet i Sortland vedtok i april å starte opp planarbeidet for utvidelse av Holmen industriområde nord. Torsdag ble det derimot vedtatt at planprogrammet ikke fastsettes, men at arbeidet med områdereguleringen skal fortsette.

Det er et relativt stort område nord for Holmen som Sortland kommune vil regulere til næringsbebyggelse. Nå setter de imidlertid arbeidet på vent.   Foto: Skjermdump fra saksdokumentene

Pluss

Årsaken til dette er at kommunen vil vente med å gå videre i prosessen til det er avklart hvor det nye havneavsnittet til Sortland havn skal ligge.