Lege oppgitt over nok et bemanningskutt

Lege Yngvar Vestjord er oppgitt over at det er nødvendig å utsette avklaringen om bemanningskutt ved Risøyhamn legekontor enda en gang. – Jeg hadde håpet at dette kunne ha vært løst, sett i forhold til alle opplysninger som forelå, sier han til Andøyposten.

Over­ras­ket: Fast­le­ge Yng­var Vest­jord er over­ras­ket over at Matz Abrahamsen ikke fikk fler­tall for å vente med ned­be­man­ning av le­ge­kon­to­ret til et­ter pan­de­mi­en. – Ko­ro­na­si­tua­sjon er og vil være uav­klart i lang tid frem­over. Selv om vi ikke har hatt kon­kre­te smit­te­til­fel­ler i Ris­øy­hamn, be­rø­rer si­tua­sjo­nen kon­to­ret dag­lig. Det be­tyr mye eks­tra­ar­beid, sier han. arkivfoto: met­te-hæ­le­ne ber­ger Amundsen 

Pluss

Saken, som omhandlet budsjettvedtakets kutt av 50 prosent stilling ved Risøyhamn legekontor fra 1. september, ble behørig debattert i tre omganger i formannskapsmøtet mandag ettermiddag. Det startet med et notat fra rådmannen som følge av spørsmål stilt i formannskapets julimøte, basert på en artikkel i Andøyposten 14. juli angående fastlege Yngvar Vestjords fastlegeavtale.