Enige om løsning som bevarer Elvekroken som badeplass

Under et møte mellom Sigerfjord Vel og utbygger Rune Frøyslie ble det kommet til enighet om ei løsning for hvordan og hvor hytta til sistnevnte skal bygges for å bevare Elvekroken som badeplass.

Rune Frøyslie under folkemøtet i Elvekroken i juni.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Pluss

Det kommer frem i et møtereferat VOL har fått tilgang til. Møtet fant sted 24. august.