Vil ta Storskjæret ut av reguleringsplanen

Norsk ornitologisk forening i Vesterålen ber Hadsel kommune spare Storskjæret når Hadsel miljøhavn skal bygges.

Hele området på nordsiden av veien mellom Børøya og Hadselbrua er foreslått som miljøkai. Nå ber Norsk ornitologisk forening om at Storskjæret blir spart.  Foto: Webatlas

Pluss

Foreningen kom nylig med en uttalelse i forbindelse med kommunens høring av den foreslåtte reguleringsplanen for Hadsel miljøhavn. Den er planlagt bygget langs en 800 meter lang strekning på nordsiden av veien mellom Børøya og Hadselbrua.