Ingen søkere til øre-nese- hals-stillingen

Vesterålen øre- nese- halsklinikk på Myre står i fare for nedleggelse. Ved søknadsfristens utløp var det ingen søkere til driftsavtalen Erik Zadig i dag har med Helse Nord.

Øre- nese- halsspesialist Erik Zadig.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Snart blir øre-, nese- og halsspesialist Erik Zadig pensjonist og driftsavtalen han har med Helse Nord var lyst ut med søknadsfrist 31. august. Om ingen søkte på jobben står hele klinikken i fare for å bli lagt ned, poengterte Zadig overfor VOL nylig.