– Har ventet siden 2008

Forfjords største grunneier, Jan Theodorsen, ber kommunen rydde opp i kartfeil ved eiendommen hans før gravinga til Hinnøya vannverk starter.

Jan Theodorsen har prøvd å få grenseoppmåling på eiendommen sin i Forfjord siden 2008. – Størrelsen på eiendommen har mye å si når grunneierne skal bruke andelsprinsippet i felles næringsmessig utnyttelse av utmarka og fordele utgifter og inntekter. 500 mål av vår grunn oppført på andre, sier han.   Foto: mette-HB Amundsen

Pluss

Theodorsen har etterlyst grenseoppmåling av eiendommen sin siden 2008.