Dette er trafikkfarlig og dermed ulovlig reklame

To bedrifter i Myre sentrum har fått varsel om at deres reklameskilt er trafikkfarlig og derfor ulovlig plassert.

Dette skiltet er ifølge fylkeskommunen trafikkfarlig og dermed ulovlig plassert. 

Pluss

Det er Nordland fylkeskommune som eier av alle fylkeskommunale veier har sendt et forhåndsvarsel om fjerning av ulovlig reklame til de aktuelle bedriftene.