Nekter utsatt oppgradering av Halvar Rasmussensvei

Øksnes Venstre ba fylkesmannen gripe inn og utsette oppgradering av Halvar Rasmussensvei på Myre. Dette nekter organet.

Halvard Rasmussensvei på Myre. 

Pluss

Øksnes kommunestyre har vedtatt å bruke 1,2 millioner kroner til å oppruste den omstridte Halvar Rasmussensvei på Myre. Finansiering skjer gjennom bruk av statlige «koronamidler» samt forsering av avsatte trafikksikkerhets-midler for neste år.