Reindriften stanser Gullkista-utvidelse

Fylkesmannen for Troms og Finnmark vil at det skal fremmes en innsigelse mot utvidelsesplanene til Gullkista i Rødbergbukta ved Blokken.

Gunnar Holth Grusforretning ønsker å utvide masseuttaket Gullkista ved Blokken. FRA SØKNADEN 

Pluss

Det går fram av et innspill til Fylkesmannen i Nordland, som har saken. Fylkesmannen i Troms og Finnmark foreslår dette som et reindriftsfaglig innspill.