– Calanus-bygget kan kollapse

Det er levert bekymringsmelding for nybygget til Calanus i Sortland. Det stilles spørsmål ved stabiliteten til bygget og dermed faren for en eventuell kollaps.

Calanus Eiendom AS sitt nybygg i Sortland.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

VOL skrev i juli at Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO) på vegne av en av deres medlemsbedrifter leverte en bekymringsmeldig til Sortland kommune for nybygget som er under oppføring på Holmen.