– Grønne tak fungerer som bare det

– Grønne tak fungerer som bare det, og det er veldig ønskelig at man etablerer slike.

Et steinkast fra der den nye miljøhavna skal komme, Hadselbrua, finner man et lite eksempel på at unaturlige konstruksjoner kan ha en betydning for naturen. Her som rasteplass.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Det sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk ornitologisk forening til VOL, etter at MDG Hadsel har foreslått at det bør bygges grønne tak på bygninger i den nye miljøhavna som skal komme mellom Hadsebrua og Børøya i Hadsel kommune.

– Grønne tak er trygge og gode hekkeplasser for måker og terner. Det hekker sterkt truet makrellterne på takene i Stokmarknes allerede, noe vi kjemper for å bevare.

Han opplyser at det finnes en del kompetanse rundt dette. Dekket på taket er avgjørende om man skal lykkes.

– Grønne tak bør etableres i nært samarbeid med ornitologisk fagmiljø, for eksempel Norsk institutt for naturforskning. Etablering av grønne tak påkostet av utbygger er i tråd med prinsippet om at «utbygger betaler det det koster å forringe natur».

Eggen viser til naturmangfoldlovens bestemmelse om at «Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter».

Gode eksempler

– Jeg kjenner ikke utbyggingsplanene av «miljøhavna» særlig godt, men enten man ødelegger naturlige hekkeplasser eller det er særlig tungtveiende argument for å etablere grønne tak, er det uansett er det et godt tiltak, sier han, og stiller spørsmål ved om Storskjæret mellom Børøya og Hadseløya blir ødelagt.

Han viser til at det finnes gode eksempler der nye bygg kan fungere som nye fuglefjell.

Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk ornitologisk forening, mener at grønne tiltak på den nye miljøhavna er en god idé, og støtter dermed MDG Hadsel sitt forslag om «grønne tak» i den nye miljøhavna ved Hadselbrua.   Foto: Arkivfoto

Martin Eggen har tidligere vært engasjert på vegne av ternene som enkelte mener har «terrorisert» befolkningen i Stokmarknes sentrum. Her har han påvist at det er snakk om en hekkekoloni av regional og kanskje også nasjonal verdi for en sterkt truet art. Det har vært god hekkesuksess, noe han mener øker koloniens betydning.

Meld det inn

Kommunedirektør Ola Morten Teigen i Hadsel kommune sier at han alltid synes det er en god idé å løse utfordringer med avbøtende tiltak. Akkurat dette tiltaket kjenner han ikke i så stor detalj at det er noe han kan svar på her og nå.

– Om det spilles inn til høringen, vil det bli tatt med der og vurdert. Er det en effektiv løsning som gir begrensede ulemper, vil det være aktuelt å ta med i planene. Noe av det spennende med å holde en høring er nettopp dette at mange gode innspill kommer inn og det tilfører saken kvalitet og kreativitet, sier kommunedirektøren til VOL.

Storskjæret ligger midt i det 800 meter lange industriområdet mellom Børøya og Hadselbrua, hvor kommunen planlegger miljøhavn.  Foto: Thor-Ivar Guldberg