Taper 1,4 millioner kroner på tomme boliger

Færre flyktninger enn planlagt gjør at Andøy kommune årlig må ut med 1,4 millioner kroner for boliger som står tomme. Nå vil man slippe til andre leietaker.

TOMME: Andøy boligstiftelse fikk åtte millioner kroner i tilskudd fra Husbanken for å bygge om disse to firemannsboligene til mindre boenheter for å sikre nok leiligheter til enslige flyktninger. Det er Andøy kommune som disponerer boligene og betaler nå rundt 1,4 millioner kroner i året i husleie for leiligheter som står tomme.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Pluss

For noen år siden kom det mange flyktninger til Norge. Andøy kommune gjorde vedtak om å bosette 40 flyktninger i 2016, og planen var å bosette flere i årene fremover – til sammen over 200 flyktninger over en treårsperiode.