Varsler mulige erstatningskrav

På vegne av 38 beboere i området rundt Lapphaugen, har Steve Haugerud og Erlend Bergseng sendt varsel til Sortland kommune.

Illustrasjon av elementfabrikken som SE-gruppen ønsker å bygge i Vestmarka næringsområde.   Foto: Illustrasjon Norconsult

Pluss

I varselet heter det at det kan komme erstatningssaker i forbindelse med den vedtatte reguleringsplanen for området.