Lang tid før Torstein Reinholdtsensvei på Myre kan komme i gang

Det er mange på Myre som venter på at arbeidene med ny adkomstvei til Vornes via Torstein Reinholdtsensvei skal komme i gang. Før første spadetak kan tas skal det utredes, planlegges, prosjekteres og reguleringsplan vedtas. Og tiden går.

Konstituert kommunalsjef teknisk i Øksnes, Bengt Stian Nilsen sier det gjenstår mye arbeid før første spadetak kan ta for å gjøre Torstein Reinholdtsensvei til ny adkomstvei i retning Vornes på Myre.  

Pluss

I Øksnes kommune har det i lang tid vært til dels sterke meningsytringer rundt det som i framtiden skal bli ny adkomstvei i retning Vornes forbi Myre sentrum.