Politikerne vil ha enighet om Gullkista og flyttelei for rein

Politikerne i Sortland mener at det må være mulig å finne en god løsning for både utvidelse av Gullkista masseuttak og flytteleia til reinen.

Gunnar Holth Grusforretning ønsker å utvide masseuttaket Gullkista ved Blokken.  Foto: Fra søknaden

Pluss

– Jeg har ikke sett dokumentasjon på at utvidelsen av Gullkista ikke kan finne sted. Vi får ta det som dukker opp videre i prosessen, men foreløpig støtter jeg posisjonens innstilling i denne saken, sier Christian Torset (SV).