Elementfabrikken til fylkesmannen

Kommunestyret i Sortland avviste torsdag Lapphaugen-klagene. Dermed blir de sendt til Fylkesmannen i Nordland for videre behandling.

Illustrasjon av elementfabrikken som SE-gruppen ønsker å bygge i Vestmarka næringsområde.   Foto: Illustrasjon Norconsult

Pluss

– Å utsette et så stort bomiljø så nært sentrum for en så stor påvirkning, tror ikke Rødt er særlig bra for å tiltrekke oss unge med barn til Sortland, sa Christoffer Ellingsen (R) under debatten. Han hevdet at store næringsaktører har en sterkere stemme i Sortland enn små.