Hadsels økonomisjef: Korona ikke med i 2021-budsjettet

Neste års budsjett vil bli preget av årets koronasituasjon, men økonomisjef i Hadsel, Tommy Løveng, sier at budsjettet for 2021 ikke vil være utarbeidet med økt bemanning på grunn av koronaen. – Vi satser på at alt kompenseres, sier han.

Koronafritt budsjett: Økonomisjef Tommy Løveng i Hadsel kommune sier budsjettet for 2021 ikke tar høyde for flere ansatte som følge av koronasituasjonen. 

Vi kan bruke av havbruksfondet for å dekke inn merforbruket, men det er ikke en ønskelig situasjon– Vi kan bruke av havbruksfondet for å dekke inn merforbruket, men det er ikke en ønskelig situasjon

Tommy Løveng, økonomisjef Hadsel kommune
Pluss

Ifølge Løveng har Hadsel kommune brukt mellom en og to millioner kroner i måneden på koronarelaterte tiltak. Blant annet ble fastlegene «fast ansatt» i kommunen en periode, men er nå tilbake som privatpraktiserende leger. Han sier til VOL/VA at det til neste år ikke vil være ekstra bemanning som følge av koronaen.