Kommunen dumpet masser i hekkeområde. Rødnebbternen klekket ingen kyllinger

Mange reagerte kraftig på at rødnebbternens hekkeplass på Andenes ble forstyrret. Nå har ternene for lengst dratt uten å klekke ut nye.

dårlig år: Det var et dårlig år for rødnebbternen. Flere mistet livet under hekkingen grunnet anleggsvirksomhet og hekkingen ble avbrutt.   Foto: Privat

Pluss

– Det kan være flere årsaker til det, sier Martin Eggen, rådgiver i Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Neste uke leverer han inn anmeldelsen av kommunen til politiet.