Melbu skole sliter og må kutte mer

Med færre lærere, ansettelsesstopp, økende antall elever med spesielle behov samt flyktninger, møter Melbu Skole store budsjettutfordringer til neste år. – Vi ligger allerede an til merforbruk på rundt tre millioner kroner, sier Melbu-rektor Rune Jensen.

preges av budsjettet: Rektor Rune Jensen ved Melbu skole, oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen og Lena Johnsen fra Voksenopplæringen sier det er tunge utfordringer på horisonten for oppvekstsektoren. 

Vi er over tre millioner under kostnadene vi var på i fjor på denne tiden, men har fremdeles overforbruk på tre millioner kroner i henhold til budsjettvedtak

Rune Jensen, rektor Melbu skole
Pluss

Ifølge rektoren regner skolen med at rundt 30 fremmedspråklige elever vil komme til skolen i løpet av skoleåret. På skolen var det tidligere to såkalte mottaksklasser, men nå er det bare en. Klasser er slått sammen, på grunn av relativt lavt antall elever i hver klasse.