Jakter 300 millioner for å finansiere The Whale:

– Vi skal ha et viktig eiermøte snart

At de nå har illustrasjoner og konkrete beskrivelser av innholdet i The Whale, vil bety mye når finansieringen skal på plass.

Kronprins Haakon viste både med kroppsspråk og ansiktsuttrykk at utsagnet om at Fyrvika der The Whale skal bygges er verdens fineste natur, kom rett fra hjertet. Styreleder Benn Eidissen sier at kronprinsens tilstedeværelse og engasjement for prosjektet har alt å si for den videre utviklingen. alle foto: Tord Viken 

Pluss

Vi har tidligere skrevet at et kostnadsestimat The Whale AS har fått utarbeidet, viser at det vil koste om lag 300 millioner kroner å realisere prosjektet.