Verneinteresser truer planer ved kampflyplassen på Evenes

Fylkesmannen i Nordland mener at det nye planforslaget for Forsvarets satsing på Evenes raskt kan komme i konflikt med rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.

Stealthkampflyet F-35A har så mye støy at det etter foreliggende reguleringsplan kan medføre hørselstap for folk i sivil sektor av flyplassen. Det vil si der flypassasjerer parkerer, ferdsel til og fra terminal, og ombordstigning.  Foto: Adelén Wilhelmsen / Forsvaret

Pluss

Det går fram av korrespondanse mellom Fylkesmannen i Nordland og Klima- og miljødepartementet som VOL har fått innsyn i. Planforslaget regulerer området til den nye militære flybasen; Evenes flystasjon – hvor nye kampfly og nye overvåkingsfly skal stasjoneres.