Frykter utsettelse kan stoppe Hålogalandsveien

Partene ble ikke enige da LO i Vesterålen inviterte til avklaringsmøte om Hålogalandsveien. Vesterålen Regionråd har gitt opp å få delt prosjektet opp i flere mindre anbud.

Regionrådsleder Hugo Jacobsen, som også er ordfører i Lødingen, ønsker ikke å ta noen risiko med Hålogalandsveien.  

Pluss

Til tross for at finansieringen for prosjektet ennå ikke er klar, er det ikke det som har blitt mest debattert i 2020. Det er hvorvidt det er rett at anbudet på Hålogalandsveien skal legges ut som ett anbud, som planlagt, eller ikke. LO er blant dem som har vært ivrigst med tanke på at prosjektet skal deles opp i tre-fire mindre anbud.