Får omdisponere boliger

Andøy boligstiftelse får omdisponere 24 boenheter som var beregnet på flyktninger. Dermed kan Andøy kommune spare penger man i dag betaler i husleie for tomme boliger.

OMDISPONERES: Andøy boligstiftelse kan nå leie ut blant annet disse boligene i Helmer Hansens vei på Andenes til andre enn flyktninger.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Pluss

VOL har omtalt at Andøy kommune å ut med 1,4 millioner kroner i året for flyktningboliger som står tomme. Boligene ble skaffet for at Andøy kommune skulle ta mot flyktninger. Men flyktningene kom aldri, og avtalen mellom kommunen og boligstiftelsen var da at kommunen måtte betale husleie.