Har tro på Andøy, og håper på lokale ansatte:

– Strategien er klinkende klar

– Vi har tro på at aktiviteten i Andøy vil skyte fart i tiden fremover, sier regiondirektør Ivar Tjønsø i Accountor Norge. Nå leter han både etter ansatte og noen å dele kontor med på Andenes.

Vil være i Andøy: Ivar Tjønsø og Rune Skog, som er henholdsvis regiondirektør og avdelingsleder i Accountor har begge tro på Andøys fremtid. – Vi skal være en lokal samarbeidspartner for dem som daglig driver Andøy opp og fram, sier Tjønsø. 

Pluss

Firmaet har om lag 70 regnskapskontorer spredd over hele Norge og har en lang historie med kontor på Andenes. De ser positivt på utviklingen i andøysamfunnet og jakter nå både ansatte og andre bedrifter å dele kontorfellesskap med.