Sivilombudsmannen: – Sortland kommune kan ikke forby søknad fra eks-medarbeider

Sivilombudsmannen slår fast at Sortland kommune ikke kan forby en tidligere ansatt å søke på jobber i kommunen.
Pluss

Dette går fram av et brev til en tidligere ansatt i Sortland kommune fra Sivilombudsmannen. Bakgrunnen er at den tidligere ansatte inngikk en fratredelsesavtale med Sortland kommune etter en arbeidskonflikt ved avdelingen for Enslige, mindreårige asylsøkere i kommunen. Konflikten ble løst ved at arbeidstakeren sluttet. Sortland kommune ønsket å si opp en person, men trakk oppsigelsen og inngikk en sluttavtale. Avtalen var kostbar for kommunen på flere områder. I sluttavtalen fikk arbeidstakeren full lønn i 16 måneder uten arbeidsplikt. I tillegg fikk vedkommende 100.000 kroner i oppreisning. Kommunen hadde flere hundre tusen kroner i saksomkostninger, og måte beklage.