Vegvesenet kan komme med rekkefølgekrav for Gullkista

Statens vegvesen (SVV) varsler at det kan bli aktuelt for dem å komme med rekkefølgekrav for å ivareta fremkommelighet og trafikksikkerhet på Fylkesvei 822 ved Gullkista.

Gullkista Masseuttak ligger like sør for Blokken.   Foto: Skjermdump fra søknad

Pluss

SVV varsler blant annet dette i sitt svar til uttalelse til planprogram og varsel om oppstart for detaljreguleringsplanen for Gullkista masseuttak.