Fritt fram for råkjørere på denne «flystripa»

I den senere har det vært fritt fram for råkjørere på denne «flystripa» i Sortland kommune, men nå er tidsvinduet i ferd med å lukkes.

«Flystripa» i Holmstaddalen er den eneste som politiet ikke har kontrollert den senere tid.  Foto: Webatlas

Pluss

Av de mange «flystripene» i Vesterålen er det bare ei strekning på VOLs liste som ikke er kontrollert av politiet i den senere tid. Det er i Holmstaddalen i Sortland kommune, men muligheten for å bli tatt på denne strekningen har økt betraktelig.