BioMar planlegger for framtidig vekst

Fiskeforprodusenten BioMar på Myre har fått økt sin tillatelse for produksjon for å være rustet for en potensiell framtidig utvidelse.

Produksjonsdirektør Arne Otto Olsen ved BioMar på Myre. 

Pluss

For tiden er det full produksjon og alle ansatte i arbeid for hjørnesteinsbedriften BioMar på Myre. Produksjonsdirektør Arne Otto Olsen sier de opplever stor etterspørsel etter fiskefòr, da spesielt i Nord-Norge.