– Usanne påstander rundt Calanus-bygget

Det er levert en bekymringsmelding som bl.a. hevder Calanus sitt nybygg kan kollapse. Entreprenøren Total Bygg og Anlegg AS sier påstandene er usanne.

Calanus Eiendom AS sitt nybygg i Sortland.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

VOL skrev i juli at Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO) på vegne av en av deres medlemsbedrifter leverte en bekymringsmelding til Sortland kommune for nybygget på Holmen i Sortland.