–Det er akkurat som på Myre. Det er en egen rase

Skal fartsproblematikken på Hadselveiene nøstes opp i, holder det ikke bare med strenge ord, er beskjeden fra teknisk hovedutvalg.

Vil stoppe råkjøring: Teknisk hovedutvalg sa raskt ja til retningslinjer for fartsdempende tiltak. Hvorvidt det vil bli gode resultater av holdningsskapende kampanjer, er imidlertid Senterpartiets Rayner Skare Lind (t.v.) mildt sagt skeptisk til.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Bakgrunnen for saken er ikke overraskende de mange meldingene om grisekjøring på ymse «flystriper» rundt om i Hadsel kommune. For å komme problemet til livs, vil kommunen ta i bruk skilt, fartsdumper og holdningskampanjer, i tillegg til trafikk- og fartsmåling for å eventuelt sette opp gjennomsnittsmåling senere. Dersom fylkeskommunen vil det, vel å merke.