Har store økonomiske utfordringer

Myre skole har store økonomiske utfordringer, påpeker kommunalsjefen i Øksnes.

Myre skole. 

Pluss

Dette framkommer i en tertialrapport som hovedutvalget for skole, barnehage, kultur, voksenopplæring og flyktningetjenesten i Øksnes får presentert denne uken.