Bygde uten byggesøknad

Da Sortland Entreprenør tok over byggeplassen på Ekren, viste det seg at det var snaut med dokumentasjon. Det var heller ikke levert byggesøknad for arbeidet som er gjort. – Skulle vi revet alt og begynt på nytt for å være på den sikre siden ?, spurte Åge Rusten (Ap).

Optimistisk: Økonomisjef Tommy Løveng opprettholder optimisme rundt Ekren-byggingen og at den ikke skal påvirke kommunebudsjettet negativt.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Ifølge økonomisjef Tommy Løveng ble det kun levert byggesøknad for grunnarbeidet, og han forsikret formannskapet om at det ikke vil være økonomiske konsekvenser av dokumentasjonsrotet på Ekren. Dette informerte han formannskapet i Hadsel om torsdag.